Dette er meg

Født i Silkeborg, Danmark, bosatt i Larvik, Norge, siden 1956.


Billedhugger, medlem av norsk billedhuggerforening og NBK. Separatutstillinger i flere norske byer. Kollektivutstillinger i Sverige, Finnland, Danmark, Tyskland (Nord-Art internajonale skulpturutst), Canada. Høstutstillingen 5 ganger. Østlandsutstillingen 3 ganger. 1. premie, lukket konkurranse Fonteneskulptur, Statskraftverkene 1. premie lukket konkurranse, Horten bibliotek 1. premie Sandar Videregående skole. Arbeider fortrinnsvis med abstrakt formspråk. Materialene er rustfritt stål, plexiglass og tre.


"- Lines dancing without moving"


John Gesager Nielsen har en bred utdannelses- og erfaringsbakgrunn for sin kunst. Gjennom en årrekke har han vært representert på jurierte utstillinger. Kunstneren arbeider med ulike materialer. Best kjent er han likevel for sine verk i stål og i plexiglass. Gode eksempler er nettopp stål- og vannskulpturen innkjøpt av Statskraftverkene samt fugleskulpturen i plexiglass (3m i høyden) som svever over skranken i Horten bibliotek. John Gesager Nielsen vant første pris i lukket konkurranse for begge disse. Gesager Nielsen lager både abstrakte og mer figurative skulpturer. Likevel må en kunne si at hans abstrakte og ofte monumentale arbeider står sterkest. Kunstneren hører til de få som former ut sine kunstverk, også i stål, helt frem til de ferdige skulpturer selv. Kontakten med materialet - og selve arbeidsprosessen er viktig for resultatet, mener han.


Kunstnerens stålskulpturer er, som nevnt, oftest abstrakte. Med sterk komposisjonsevne bygger han frem disse til de står der, gnistrende av lys, og hvor "the lines are dancing - without moving". Like spennende er kanskje dette: I sin strenge form blir figurene ofte mer enn kun abstrakte. Når han også setter navn som Hippogriff og Himmelstormeren på dem, skapes assosiasjoner til urgamle, mytiske bilder i oss. Slik, med røtter i det opprinneligste, går han også videre, sprenger nye former frem i stadig nye skulpturer.


Naturen og friluftslivet har alltid vært viktig for den danskfødte John Gesager Nielsen. Siden han kom til Norge i 1956 har han deltatt i lange turløp på ski, som for eksempel Birkebeineren og Grenaderløpet. Og han er den eneste danske som har vært formann i Larvik Turn skilag. Skjønt, nå er han norsk, mer norsk enn de aller fleste "innfødte".


Gesager Nielsen fremhever at naturen, og kanskje særlig fjell og brevandringer, har gitt ham stor inspirasjon. Dessuten evnen til utholdenhet - noe han har tatt med seg inn i sitt kunstneriske arbeid.


Fra mange av sine fjell- og brevandringer har han brakt med seg visjoner om lyset. Han banker lysroser i plexiglasset, skaper lyslinjer og form. Fra kombinasjonen av bevisst håndverk og materiale stiger skulpturer som Isfuglen frem, deretter Lysfuglen, så Ildfuglen. Når de endelig tar av og "letter" for våre øyne, aner vi idéen, kunstnerens syn som sprenger seg videre ut og blir til skulptur. Igjen og igjen er det som han lokker lyset frem, lar det brytes i nye fargenyanser, og slik skaper en stemning med røtter nettopp nede i isbreen og i eventyrlandskapet der.


John Gesager Nielsen liker å gå nye veier. Det er derfor ikke tilfeldig at han også har aktivisert seg i den eksperimentelle kortfilmen "Tro gjerne at du fatter", hvor nettopp lyset i hans plexiglass-skulptur smelter organisk sammen med lyrikken og musikken.


Helt til slutt: På spørsmål om hvorfor han velger så vanskelige materialer å arbeide med, særlig stål, svarer han: - Stål yter motstand.


Slik karaktiserer kunstneren John Gesager Nielsen seg selv. Han arbeider hele tiden med nye utfordringer.


Steinar Sørrle

Forfatter